china    iran    english

شرایط گارانتی

لطفا به موارد زیر توجه فرمائید:

*درصورتیکه غیر از موارد ضمانت عمل شود به هیچ عنوان مرجوع نمی گردد.

*اتصال نادرست شامل گارانتی نمی باشد.

*قبل از نصب و یا تعویض باتری ها صحت عملکرد ولتاژ و جریان شارژ را بررسی نمائید.

*جهت دسترسی به اطلاعات نمایندگی­های مجاز و عضویت در باشگاه مشتریان و استفاده از خدمات ویژه به سایت اینترنتی ما به نشانی  www.sanatrayanpars.com  مراجعه فرمائید  .

موارد ابطال ضمانت باتری:

 • هرگونه آسیب و یا شکستگی
 • تورم بدنه باتری ناشی از شارژ اضافی
 • خوردگی صفحات مثبت باتری ناشی از شارژ اضافی
 • کارکرد باتری در محیطی با دمای بیش از 25 درجه سانتیگراد به مدت حداکثر یک ماه در سال
 • ایجاد اتصال کوتاه در باتری
 • عدم رعایت مقادیر قید شده برای ولتاژ و آمپراژ در روشهای شارژ مندرج در دستورالعمل
 • عدم رعایت هریک از مفاد و نکات مندرج در دستورالعمل
 • استفاده همزمان از باتری­های نو و فرسوده، باتری­های غیر هم ظرفیت و باتری­های سایر شرکتها
 • عدم رویت ثبت سوابق ارزیابی دوره­ای
 • استفاده از باتری در کاربردهایی بجز موارد قید شده در دستورالعمل
 • دشارژ عمیق باتری با جریانهای بالا
 • ارائه این ضمانتنامه جهت گارانتی الزامی می­باشد.
 • فرم ضمانتنامه به پیوست فاکتور فروش بوده و از تاریخ فاکتور با توجه به مندرجات فرم معتبر می باشد. • Home
 • خدمات پس از فروش
 • شرایط گارانتی
برای جستجو کلید Enter را بزنید
برای جستجو کلید Enter را بزنید