دفتر مرکزی

تهران: سیدخندان، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا)، نرسیده به خیابان قنبرزاده، پلاک ۱۲۷، ساختمان شرکت تولیدی بازرگانی صنعت رایان پارس

تلفن : 58924000-021

کارخانه شماره 1

شهرک صنعتی اشتهارد، حسابی غربی، خیابان گلنوش سوم، گلفام چهارم، گلنوش پنجم، قطعه ۲۵۵۹

تلفن : 58924000-021

کارخانه شماره 2

آدرس کارخانه: شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی شرقی، چهار راه سوم، صنوبر اول، سرو پنجم، قطعه ۳۳۰۱، کارخانه صنعت رایان پارس

تلفن : 02637774800

دفتر مرکزی

how to add a google map to my website

تهران: سیدخندان، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا)، نرسیده به خیابان قنبرزاده، پلاک ۱۲۷، ساختمان شرکت تولیدی بازرگانی صنعت رایان پارس

تلفن : 58924000-021

کارخانه شماره 1

google map location for website

شهرک صنعتی اشتهارد، حسابی غربی، خیابان گلنوش سوم، گلفام چهارم، گلنوش پنجم، قطعه ۲۵۵۹

تلفن : 58924000-021

کارخانه شماره 2

google map location for website

آدرس کارخانه: شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی شرقی، چهار راه سوم، صنوبر اول، سرو پنجم، قطعه ۳۳۰۱، کارخانه صنعت رایان پارس

تلفن : 02637774800

آدرس دفتر مرکزی: تهران، سید خندان، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا) پلاک 127 ، ساختمان شرکت تولیدی بازرگانی صنعت رایان پارس

تلفن : 58924000-021

آدرس کارخانه: اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی شرقی، سرو دوم، صنوبر اول، سرو پنجم، قطعه ۳۳۰۱

تلفن : 58924000-021

آدرس دفتر مرکزی : تهران، سید خندان، ابتدای خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن یمین، پلاک ۵۴ ، ساختمان شرکت تولیدی بازرگانی صنعت رایان پارس

آدرس کارخانه : اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی شرقی، سرو دوم، صنوبر اول، سرو پنجم، قطعه ۳۳۰۱

کدپستی : ۱۵۶۸۹۳۴۸۴۳

تلفن واحد فروش و واحد خدمات پس از فروش : 58924000 -021

فکس : ۸۸۴۶۱۱۱۹-۰۲۱

ایمیل : info@sanatrayanpars.ir