اسناد ثبتی، گواهینامه های عضویت و استاندارد های داخلی و بین المللی:

لطفاً برای دریافت هر یک از فایل ها، بر روی لینک قرار داده شده بر در زیر هر تصویر کلیک کنید…

اسناد ثبتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

جواز تاسیس

وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی

گواهینامه های عضویت

شرکت همراه هوشمند (رایتل)

گواهینامه تامین کنندگان صلاحیت دار

انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

گواهینامه عضویت

سندیکای صنعت برق ایران

گواهینامه عضویت

انجمن تولید کنندگان یو پی اس (UPS)

گواهینامه عضویت

انجمن تولیدکنندگان باتری

گواهینامه عضویت

سندیکای صنعت مخابرات ایران

گواهینامه عضویت

انجمن سازندگان تجهیزات نفتی

گواهینامه عضویت

استانداردهای داخلی و بین المللی

سازمان ملی استاندارد ایران

نشام ملی استاندارد تشویقی

CE

Certification of Compliance

ISO 9001:2015

Quality Management System

ISO 14001:2015

Enviromental Management System

OHSAS 18001:2007

Occupation Health & Safety Management System

HSE-MS

Health, Safety & Environmental Management System

UL

Underwriters Laboratories

اداره کل استاندارد استان هرمزگان

گواهینامه انطباق کالا

خدمات بازرسی مهندسی و تحقیقات استاندارد

گواهینامه انطباق آزمون اشتعال پذیری مواد جلد باتری