فرآیند تولید باتری

تاریخچه ساخت باتری به دوره‌ی اشکانیان می‌رسد؛ همواره دریافت نیروی بیشتر از باتری، تقاضای مصرف کنندگان و تلاش مستمر تولید کنندگان بوده است.
یک بار مراحل ساخت باتری را مرور کنیم:

 1. مونتاژ صفحات (آماده سازی صفحات مثبت و منفی و صفحه چینی همراه جداساز ای جی ام)
 2. شکل دهی اولیه سلهای باتری با عملیات جوشکاری با استفاده ازجیک و فیکسچر 
 3. جوشکاری اتصالات سری سلول‌های داخلی باتری
 4. جاسازی در بدنه تولید شده و در پوش گذاری
 5.  کوره‌های خشک کن رزین‌های اتصالات
 6. تست نشتی بدنه قبل از تزریق اسید
 7. تزریق الکترولیت درون باتری
 8. انجام عملیات شارژ
 9. رزین کاری کاور و قطب‌های باتری
 10. عملیات شستشو و خشک کردن باتری‌ها
 11. انجام تست چهار مرحله‌ای تمامی باتری‌ها (روتین تست)
 12. نمونه برداری تصادفی از خط تولید برای تست‌های موردی
 13. بسته بندی

از نظر شما کدام یک از مراحل شرح داده شده، دارای چالش بیشتری در تولید است؟