قطع ناگهانی برق و آسیب های جبران ناپذیر

قطع ناگهانی برق می تواند از آسیب های جبران ناپذیری بر برخی فعالیت های صنعتی و تجاری وارد می نماید. شرکت های بسیاری در اثر پیامد های حاصل از قطع برق خسارت های جبران ناپذیری را محتمل شده اند. علاوه بر مشکل قطعی برق، برق توزیع شده

ادامه مطلب

دستورالعمل نصب، نگهداری و بهره برداری باتری 12 ولتی

از مشخصات بارز باتری های سیلد لید اسید سربی 12ولت می توان به عدم نیاز به مراقبت و نگهداری به واسطه تکنولوژی برتر آن ها در سیکل باز ترکیبی اکسیژن در صفحات منفی و همچنین عدم نشتی (Leak) الکترولیت در آن ها اشاره کرد.

ادامه مطلب

ویژگی و کاربرد باتری سیلد لید اسید سربی صنعت رایان پارس (بخش یک)

  مزیت باتری های سیلد اسید سربی ناشی از تکنولوژی برتر آن ها در ترکیب مجدد اکسیژن می باشد؛ بدین معنی که اکسیژنی که از صفحات مثبت جدا می شود؛ به علت ساختار ، پروزیته و عملکرد خاص عایق (AGM) به سمت صفحه منفی انتشار یافته و

ادامه مطلب

یو پی اس چیست؟

قطع ناگهانی برق می تواند از آسیب های جبران ناپذیری بر برخی فعالیت های صنعتی و تجاری وارد می نماید.

ادامه مطلب