فراخوان جذب نماینده فروش و خدمات پس از فروش شرکت صنعت رایان پارس شرکت صنعت رایان پارس با توجه به طرح توسعه پیش رو و همچنین جهت تکمیل سبد خرید متقاضیان اقدام به جذب نماینده فروش و خدمات پس از فروش در تمام استان های کشور نموده