در این دوره از نمایشگاه صنعت برق و مخابرات استان تبریز که در تاریخ 17 الی20 شهریور ماه برگزار گردید شرکت صنعت رایان پارس با حضور خود در این نمایشگاه محصولات جدید با آمپراژ های مختلف را به حاضرین و مدیران ارشد سازمان های دولتی و خصوصی